Sakstyper

Advokat Hansen har arbeidet med de fleste rettsområder, men har bygget opp en portefølje omkring barnerett og barnevernrett. Han driver en juridisk landhandel, dvs. tar på seg de fleste oppdrag, men har følgende saker som kjerneområder:

* Barnerett
* Familierett
* Arverett
* Strafferett
* Husleierett
* Forvaltningsrett
* Trygd og stønader