Priser

Alminnelig timepris er kr. 2 000,- kr. eks mva totalt kr. 2 500,- inkl. mva

"Sjekk ut saken" - kr. 500,- eks mva totalt kr. 625,- inkl.mva.

Noen sakstyper kan dekkes via det offentlige, slik som f.eks saker etter barneloven, barnevernloven, klage i trygdesaker etc. I disse sakene stilles det som hovedregel krav om at klienten oppfyller visse inntekts- og formuesgrenser. Inntektsgrensen er kr. 246 000,- for enslige og en totalinntekt på under kr. 369 000,- for gifte/samboende. I tillegg kreves nettoformue under kr. 100 000,-.
For privatpersoner kan det også være dekning på rettshjelpsdelen under forsikringer.