Advokatene

 Advokat Kenneth Hansen er født 1976 i Fredrikstad. Han er utdannet cand.jur fra universitetet i Oslo, og avla juridisk embetseksamen høsten 2002. I tillegg er han utdannet markedsøkonom fra BI 2005. Han startet egen virksomhet i 2011. Tidligere har han vært advokat og partner i Din Advokatpartner AS i Fredrikstad, samt saksbehandler i forsikringsselskap.
Han er autorisert mekler etter barneloven og ekteskapsloven fra 2016.