Etter årelange gjeldsproblemer som ikke lar seg håndtere, har lagmannsretten etter anke omgjort tingrettens avgjørelse og bestemt at det kan åpnes gjeldsforhandlinger for min klient, som dermed har en mulighet til å få et verdig liv igjen.