Advokat Kenneth Hansen tilbyr bistand til både
privatpersoner og næringsliv.

Fra og med 1. februar 2018 er advokat Kenneth Hansen en del av et advokatfellesskap på Kråkerøy, bestående av advokatene Eilert Eilertsen og Svenn-Erik Arentz Sohlberg.
Advokat Kenneth Hansen tilbyr bistand innenfor
de fleste rettsområder, også prosedyre for domstolene.

For at terskelen for advokatbistand ikke skal bli for høy, tilbys «sjekk ut saken» for kr. 500,- eksl. mva, totalt kr. 625,- for en gjennomgang og rådgivning i din sak.
*
*